Uncategorized

7. novembra 2022

Voľby do orgánov pozemkových spoločenstiev Teplička n.V. 2023

Príhovor predsedu pozemkových spoločenstiev   Vážení spolučlenovia pozemkových spoločenstiev Volebné obdobie tohto výboru pozemkových spoločenstiev, (ďalej len p.s., alebo spoločenstiev) ktorý bol zvolený pre obdobie rokov […]
7. novembra 2022

Zoznam nezistených Podielnikov – Lesné družstvo

Bývalý urbár pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom, Adresa: Nám. sv. Floriána 38, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 42065089, DIČ: 2022743349 Kontakt: Ladislav Grinč, tel.: 0910 […]
7. novembra 2022

Zoznam nezistených Podielnikov – Bývalý Urbár

Bývalý urbár pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom, Adresa: Nám. sv. Floriána 38, 013 01 Teplička nad Váhom Kontakt: Ladislav Grinč, tel.: 0910 676 770, e-mail: urbarteplickanadvahom@gmail.com
30. októbra 2022

Správa o činnosti výboru 2020-2021

Pozemkové spoločenstvá  Nám. sv. Floriána č. 38, 013 01 Teplička nad Váhom Z riadnej schôdze členov PS, konanej korešpondenčným spôsobom, jeseň 2022   Správa o činnosti výboru za […]
11. júla 2021

Správa o koreš. hlasovaní

Vážení spolumajitelia podielov v  lesných spoločenstvách Teplička nad Váhom. V uplynulých dňoch sa uskutočnilo hlasovanie o korešpondenčnom spôsobe účasti a hlasovania na Zhromaždení  členov pozemkových spoločenstiev.  Hlasovanie sa […]