PREDAJ PALIVOVÉHO  DREVA JE K 1.6.2023 ZRUŠENÝ.

VYBAVUJÚ SA OBJEDNÁVKY, KTORÉ BOLI ZAEVIDOVANÉ DO 31.5.2023.

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.