matus

11. júla 2021

Správa o koreš. hlasovaní

Vážení spolumajitelia podielov v  lesných spoločenstvách Teplička nad Váhom. V uplynulých dňoch sa uskutočnilo hlasovanie o korešpondenčnom spôsobe účasti a hlasovania na Zhromaždení  členov pozemkových spoločenstiev.  Hlasovanie sa […]