Výročná správa

V roku 2020 sa neuskutočnilo Valné zhromaždenie z dôvodu krízovej situácie súvisiacej s COVID-19. Výročné správy za minulé roky sú k nahliadnutiu v miestnosti Urbáru Teplička nad Váhom.

Výročné správy boli súčasťou pozvánky na Valné zhromaždenie.