Urbár Teplička nad Váhom

13. júla 2023

Výsledky volieb do orgánov pozemkových spoločenstiev na obdobie 1.7.2023-30.6.2028

Bývalý urbár, pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Dubeň, pozemkové spoločenstvo Komposesorát Minčol, pozemkové spoločenstvo Nám. sv. Floriána č. 38, 013 01 Teplička nad Váhom Ďakujeme všetkým za […]
20. apríla 2023

Zoznam všetkých neznámych vlastníkov pôdy v katastrálnom území Teplička nad Váhom

V rámci zvýšenej transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu vlastníckych práv nezistených vlastníkov pôdy zverejňujeme príslušný zoznam v katastrálnom území Teplička nad Váhom. Zoznam pôvodne zverejnil Slovenský pozemkový fond 16. […]
18. apríla 2023

OZNAM o Zhromaždení členov pozemkových spoločenstiev korešpondenčným spôsobom od 1.5.2023 – 31.5.2023

Bývalý urbár, pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Dubeň, pozemkové spoločenstvo Komposesorát Minčol pozemkové spoločenstvá Teplička nad Váhom  oznamujú svojim podieľníkom, že v týchto dňoch si nájdu vo svojich […]