Bývalý urbár

Do spoločnej nehnuteľnosti patria pozemky vedené na LV:

  • Teplička nad Váhom:
    LV 1851, 2284, 2551, 3183, 4017, 4213, 4372, 4421, 4429, 4509, 4514, 4523, 4524, 4640, 4641, 4642, 5579
  • Dolná Tižina:
    LV 358

 

Pri zisťovaní konkrétneho podielu na jednotlivých listoch vlastníctva získate informácie na katasterportály https://www.katasterportal.sk/kapor/ .

V roku 2019 v obci Teplička nad Váhom prebiehal ROEP (Register obnovy evidencie pozemkov). Vo vlastnom záujme by si mal každý člen preveriť, či má správne zapísané podiely a v prípade, že nie, je potrebné poradiť sa v pozemkovom spoločenstve – 0910 676 770, alebo dať návrh na obnovu dedičského konania po svojich predkoch novoobjaveného majetku.