Komposesorát Minčol

Do spoločnej nehnuteľnosti patria pozemky vedené na LV:

  • Višňové:
    LV 2548

 

Pri zisťovaní konkrétneho podielu na jednotlivých listoch vlastníctva získate informácie na katasterportály https://www.katasterportal.sk/kapor/ .