Lesné družstvo Dubeň

Do spoločnej nehnuteľnosti patria pozemky vedené na LV:

  • Teplička nad Váhom:
    LV 1557, 4014, 5836, 5837

 

Pri zisťovaní konkrétneho podielu na jednotlivých listoch vlastníctva získate informácie na katasterportály https://www.katasterportal.sk/kapor/ .

V roku 2019 v obci Teplička nad Váhom prebiehal ROEP (Register obnovy evidencie pozemkov). Vo vlastnom záujme by si mal každý člen preveriť, či má správne zapísané podiely a v prípade, že nie, je potrebné poradiť sa v pozemkovom spoločenstve – 0910 676 770, alebo dať návrh na obnovu dedičského konania po svojich predkoch novoobjaveného majetku.